Saturday, February 20, 2016

Kas Tallinna mäed on getod?

See kirjatükk on vastuseks sissekandele Kruusatee blogis.
Kuna viidatud kommentaar oli minu oma, siis tuleb vastata.

Esiteks. Igasugune viide getole on Eesti kontekstis loomulikult liialdus, hüperbool. Getosid Eestis pole ega tule. (Lugesin "geto" definitsioon mitmest kohast üle, et ikka päris kindel olla.) Liialdusena oli ta ka kommentaaris mõeldud - kuna ma lugesin sissekandest välja soovi saada kirjanduslikke ideid, siis tundus liialdamine hetkel kohane. Tegelikult küsis Eliisabet vist hoopis seda, et kuidas me teema püstitust mõistame.

Teiseks. Mu taust on Lasnamäe, elasin seal 1978-1988 ja 1994-2000. Lisaks olin paari aasta eest mõnda aega Mustamäel. Mul ei ole ei ei Lasna- ega Mustamäele elukeskkonnana midagi ette heita, kõrghoonestus vaheldumisi haljastuse ja mänguväljakutega töötab hästi. Nii et mul ei ole mingit põlgust Tallinna "mäegede" vastu ei isiklikust kogemuse ega selle puudumise tõttu.

Aga seesama isiklik kogemus ütleb ikkagi järgmist.
- Eestlaste keskklass kolib mägedelt ära üldiselt kohe kui võimalik.
- Tänavapilt mägedel erineb oluliselt kesklinnast.
- Eriti teravalt paistab erinevus välja kohalikes poodides käies.
- Keelekeskkond mägedel on selgelt venekeelsem.

Aga kuna tõe kriteerium on ikkagi statistika, siis võtsin ja sirvisin läbi mõned ametlikud materjalid.

Kõige põhjalikum trükis on "Eesti piirkondlik areng", 2014.
http://www.stat.ee/72580 (info)
http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=36388 (.pdf).
Seal on peatükk "Tallinn".

Graafikud lk 115 - 123 on hästi tehtud ja kõnekad ja soovitan kõigil vaadata.

Lk 116 on rahvastikupüramiidid (vanuseline jagunemine) asumite lõikes. Võrrelge Mustamäed ja Tiskret! Või Paed ja Vanalinna!


Lk 118 on rahvuste jagunemine asumites 2011.

Lk 119 on aga eestlaste asukohaindeksid 2000 ja 2011. Selgelt on näha, et 11 aastaga on eestlaste osakaal Lasnamäel tugevalt vähenenud.

Stat-ametil on kaart Tallinna rahvastiku muutumise kohta 1989-2011.
Valglinnastumine on ilmselge ja kõige suuremad kaotajad on "mäed":
https://statistikaamet.files.wordpress.com/2015/06/tallinn_ruut_1989_2011.pngLasnamäe arengukava 2015-2020
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4230/5201/5022/1110131033.attachment.pdf (.pdf)

Sealt saab kätte Lasnamäe soolise jaotuse.
Naised: mehed on 55:44.
Ja lk 7 ütleb, et eestlasi on 27%.

Lk 7 on Lasnamäe rahvastikupüramiid. Selle kuju on väga ebaloomulik ja arengukava märgib selle ära ka. Võrdluseks stat-ameti kogu Eesti püramiid http://www.stat.ee/public/rahvastikupyramiid. Kommentaar on siis, et kuigi vanureid on palju, on noorte ja laste arv viimasel ajal kasvamas. Aga sealt ei selgu, kas kasvab eesti või vene või mõlemast rahvusest laste arv...

Ehk.
Võib solvuda minu ebaviisaka sõnakasutuse üle, võib teha oma kodu ümbruses vaatlusi, võib emotsionaalseid väiteid loopida, aga demograafiat see ei muuda. Tallinn valglinnastub ägedalt ja see protsess töötab eelkõige lastega keskklassi perede peal. Kuna eestlaste majanduslik olukord on venelaste omast statistiliselt parem, siis tulemuseks jooksevad mäed noortest ja eriti eesti noortest tühjaks. Mulle valglinnastumine ei meeldi ja oleks väga tore, kui see kuidagi pidurduks, aga hetke seis on nagu on.

1 comment:

Anonymous said...

Minu kogemused mägedes sisaldavad tugevaid geto tunnuseid. Inimesed.
Tõsi, inimesed siiski pigem käivad tööl.

Need elukeskkonnad ei ole võrreldavad.
Mäletan, kuidas rääkisin Kauriga, et tema jaoks on Tallinn mõnus, minule on see aga väga ebameeldiv linn. Mina elasin Mustamäel. Nüüd elan Koplis meeldivas piirkonnas ja olen Kauri arvamusega nõus, Tallinnas on päris hea elada.

Kaur, sinu jutt oli liiga abstraktne.